Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

  28 kvitnya

   Головною метою Кременчуцького фахового коледжу  транспортної інфраструктури та технологій є створення для кожного студента та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму. Ці питання знаходяться у компетенції інженера з охорони праці, який підпорядковується директору і проводить роботу, направлену на попередження виробничого травматизму. Права на охорону праці працівників виникають при укладенні трудового договору та визначаються ст.5 Закону №229 «Про охорону праці», яким встановлено, що умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, які чинні в Україні.

 

   Для студентів введено вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Захист вітчизни», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

 

   Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці.

 

   Нормативно-правова документація: Закони України; Постанови КМ України; Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах; накази Міністерства освіти і науки України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; накази ГУОН м. Полтави; розпорядження Полтавської ОДА, Полтавської МДА; накази районного управління освіти.

 

   Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці: Колективний договір з розділом “Охорона праці”; Положення про охорону праці, Положення про енергослужбу коледжу, накази по коледжу; річний план роботи коледжу (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я студентів”); комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці; перспективний план роботи комісії з питань ОП; положення про адміністративно-громадський контроль; журнали для реєстрації інструктажів; журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП; журнали реєстрації нещасних випадків; журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження; журнал наслідків адміністративно-громадського контролю; інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки; акти перевірок коледжу до початку навчального року; пам’ятки з ОП та БЖ, пожежної безпеки.

 

 

   Створення безпечних умов праці та навчання:

- у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань;

- складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”.

- питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників коледжі, посадових інструкціях та інструкціях з ОП;

- створено комісію з охорони праці;

- створено комісію з огляду будівель і споруд;

- складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року;

- здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці у коледжі;

- проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм).

 

Робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах”

 

   Профілактика нещасних випадків (зі студентами):

- тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки;

- навчальні предмети “Захист Вітчизни” (медична допомога), “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці»;

- інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки;

- виховні години, акції, виставки тощо;

- інформаційний куточок;

- чергування на перервах;

- індивідуальна роз’яснювальна робота;

- конференції, семінари, круглі столи, тренінги;

- інформаційно-просвітницька робота співробітників МНС, ДАІ, пожежної охорони, працівників медичних установ та соціальних служб.

 

 

 

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

dostup do prym

1

2

3

 

 

 

 

 

1878-2023 © КрКТI