Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

  ОХОРОНА ПРАЦІ


 

28 квітня – День охорони праці. У 2023 році Міжнародна організація праці (МОП) визначила тему цього дня: "Безпечне та здорове робоче середовище  основний принцип і основне право у світі праці".  

ohorona praci 1 ohorona praci 3 ohorona praci 2

 


 

Головною метою діяльності Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій є створення для кожного студента та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму. 

Ці питання знаходяться у компетенції інженера з охорони праці, який підпорядковується директору і проводить роботу, направлену на попередження виробничого травматизму. Права на охорону праці працівників виникають при укладенні трудового договору та визначаються ст.5 Закону №229 "Про охорону праці", яким встановлено, що умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці чинним в Україні.

Для студентів запроваджено вивчення дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі".

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці.

Нормативно-правова документація:

 • Закони України;
 • Постанови КМ України;
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах;
 • Накази Міністерства освіти і науки України;
 • Розпорядження Полтавської ОВА.

Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці:

 • Колективний договір з розділом "Охорона праці";
 • Положення про охорону праці;
 • Накази по коледжу;
 • Річний план роботи коледжу (розділ "Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я студентів");
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці;
 • Перспективний план роботи комісії з питань хорони праці;
 • Положення про адміністративно-громадський контроль;
 • Журнали для реєстрації інструктажів;
 • Журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці;
 • Журнали реєстрації нещасних випадків;
 • Журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження;
 • Журнал наслідків адміністративно-громадського контролю;
 • Інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки;
 • Акти перевірок коледжу до початку навчального року;
 • Пам’ятки з ОП та БЖ, пожежної безпеки.

Створення безпечних умов праці та навчання:

 • у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових документів з цих питань;
 • складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ "Охорона праці".
 • питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та інструкціях з хорони праці;
 • створено комісію з охорони праці;
 • створено комісію з огляду будівель і споруд;
 • складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року;
 • здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці у коледжі;
 • проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм).

Профілактика нещасних випадків (зі студентами):

 • тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки;
 • навчальні предмети "Захист Вітчизни" (медична допомога), "Безпека життєдіяльності”, "Основи охорони праці";
 • інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки;
 • виховні години, акції, виставки тощо;
 • інформаційний куточок;
 • чергування на перервах;
 • індивідуальна роз’яснювальна робота;
 • конференції, семінари, круглі столи, тренінги;
 • інформаційно-просвітницька робота співробітників МНС, поліції, пожежної охорони, працівників медичних установ та соціальних служб.

ohorona praci kab 

1878-2024 © КрКТI