Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

МЕТОДИЧНА РАДА


 

Методична рада  створюється з метою координації діяльності структурних підрозділів (відділень, циклових комісій) закладу освіти.

Рада є колективним органом, об'єднує на добровільній основі педагогічних працівників навчального закладу.

Рада є дорадчим органом з питань організації методичної роботи в навчальному закладі.

До складу ради входять заступники директора навчального закладу, голови циклових комісій, керівники навчальних відділень, методисти, завідувач бібліотекою. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

Керує радою заступник директора з навчально-виховної роботи. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради та затверджується директором коледжу.

Методична рада фукціонує відповідно до Положення про методичну раду коледжу.

 

1878-2024 © КрКТI