Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


 

Навчально-методичний кабінет фукціонує відповідно до "Положення про навчально-методичний кабінет коледжу".

Методичний кабінет коледжу є організуючим центром методичної роботи з викладачами та цикловими комісіями.

Методичний кабінет коледжу, як один із підрозділів у системі навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, нормативними документами Міністерства освіти України.

Напрямки роботи методичного кабінету: 

 • Підвищення науково-теоретичного рівня викладачів з проблем організації освітнього процесу.
 • Діагностування реальних проблем викладачів у моделюванні і організації освітнього  процесу та причин, що їх породжують.
 • Удосконалення навчально-методичної підготовки викладачів.
 • Удосконалення педагогічної майстерності викладачів.
 • Розширення науково-педагогічного світогляду викладачів.
 • Організація систематичної роботи з вивчення нормативних документів Міністерства освіти України, рішень методичної ради коледжу.
 • Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду з проблем організації методичного забезпечення, підвищення ефективності освітнього процесу у коледжі.
 • Вивчення, узагальнення і впровадження в педагогічну практику вітчизняних і зарубіжних новацій і інновацій, впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання, комп’ютерного  забезпечення навчального процесу.
 • Розробка і створення системи інноваційного, науково-теоретичного, методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Організація роботи з надання конкретної методичної допомоги молодим спеціалістам.
 • Організація самоосвіти педагогічних працівників з метою підвищення професійної і загальної культури.
 • Підготовка відповідних матеріалів до атестації викладачів.
 • Поповнення сайту коледжу оперативними даними і інформаційним матеріалом про діяльність методичного кабінету.

 


 

korovina    Чорнуха Надія Петрівна

   Завідувач навчально-методичного кабінету   

zubenko    Зубенко Юлія Анатоліївна    Методист навчально-методичного кабінету
rekunova    Рекунова Ірина Володимирівна    Офісний службовець

 

1878-2024 © КрКТI