Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

Циклова комісія є об’єднанням викладачів певного предмету чи споріднених предметів Коледжу.
Основними завданнями циклової комісії є систематичне підвищення професійного рівня викладачів, удосконалення методичної підготовки, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, розвиток навичок активної самостійної роботи викладачів по удосконаленню своєї кваліфікації.
Циклова комісії створюється у складі не менше 5-ти викладачів. До складу циклової комісії входять викладачі декількох споріднених предметів.
Директор коледжу на початку навчального року затверджує перелік циклових комісій та персональний склад циклових комісій.
Безпосереднє керівництво роботою циклової комісії здійснює голова, призначений директором коледжу з числа найбільш досвідчених викладачів.
Загальне керівництво роботою циклових комісій здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.
Робота циклової комісії проводиться по плану, затвердженому заступником директора з навчально-виховної роботи, що складається на рік.
Засідання циклової комісії проводяться не рідше одного разу на місяць1878-2024 © КрКТI