Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

Сучасний соціально-економічний, політичний і духовний розвиток суспільства потребує становлення не лише високоосвіченого, компетентного у своїй справі фахівця, але, передусім, виховання соціально активної, духовно-естетичної особистості, здатної до моральної рефлексії, самоактуалізації й самореалізації. 

Серед пріоритетів соціально-гуманітарної роботи в нашому коледжі важливим є створення середовища для активної життєдіяльності студентства, спрямованого на творчий саморозвиток та самореалізацію особистості, насамперед у процесі професійного становлення майбутніх фахівців. На нашу думку, саме за цих умов студент становиться активним суб’єктом навчання й виховання, постійно прагне підвищувати рівень загальної та професійної культури, використати творчо-естетичний потенціал. В ідеалі позанавчальна діяльність студентів повинна бути організаційно самодостатньою й базуватися на студентському самоврядуванні, що багаторазово посилює можливості в професійному самовдосконаленні особистості.

Зупинимося на реалізації основних напрямків позанавчальної роботи в коледжі з метою формування загальнокультурних компетентностей особистості та професійного становлення майбутніх фахівців.

День писемності

foto 1

День закоханих

foto 3

foto 4

День залізничника

foto 5

 

1878-2024 © КрКТI