Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

РЕЄСТР ПОЛОЖЕНЬ

Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій


 

Загальні положення

 ЗП – 1.1 Про організацію освітнього процесу в Коледжі (на стадії змін та доповнень)

ЗП – 1.2 Про педагогічну раду Коледжу

ЗП – 1.3 Про методичну раду Коледжу

ЗП – 1.4 Про адміністративну раду Коледжу

ЗП – 1.5 Про навчально-методичний кабінет Коледжу

ЗП – 1.6 Про відділення Коледжу

ЗП – 1.7 Про циклову комісію Коледжу

ЗП – 1.8 Про приймальну комісію Коледжу (редакція 2023 року)

ЗП – 1.9 Про навчальний кабінет, лабораторію Коледжу

ЗП – 1.10 Про навчально-методичну лабораторію Коледжу

ЗП – 1.11 Про комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в Коледжі

ЗП – 1.12 Про навчальну частину Коледжу

ЗП – 1.13 Про організацію виховної роботи в Коледжі

ЗП – 1.14 Про класного керівника у коледжі

ЗП – 1.15 Про структурний підрозділ з професійного (професійно-технічного) навчання в Коледжі

ЗП – 1.16 Про наглядову раду Коледжу

ЗП – 1.17 Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в Коледжі

ЗП – 1.18 Про архів Коледжу

ЗП – 1.19 Про психологічну службу Коледжу

ЗП – 1.20 Про стипендіальну комісію Коледжу

ЗП – 1.21 Про преміювання, матеріальне заохочення та виділення матеріальної допомоги працівникам Коледжу

ЗП – 1.22 Про надання щорічної грошової винагороди допомоги працівникам Коледжу

ЗП – 1.23 Про бібліотеку Коледжу

ЗП – 1.24 Про електронне освітнє середовище у Коледжі

ЗП – 1.25 Про психологічний кабінет Коледжу

ЗП – 1.26 Про конкурсний відбір на посаду директора КрФКТІТ

ЗП – 1.27 Про апеляційну комісію Коледжу

ЗП – 1.28 Про академічну мобільність здобувачів освіти у Коледжі

ЗП – 1.29 Про порядок надання платних освітніх послуг у Коледжі

ЗП – 1.30 Про проведення співбесіди у Коледжі

ЗП – 1.31 Про мотиваційний лист вступника у Коледжі

ЗП – 1.32 Про підготовчі курси для іноземних громадян та осіб без громадянства

ЗП – 1.33 Про запобігання та виявлення плагіату в Коледжі 

ЗП – 1.34 Про академічну доброчесність у Коледжі

ЗП – 1.35 Про адміністративно-господарчу частину Коледжу

 


 

Контроль якості освітнього процесу

КЯОП – 2.1 Про застосування технологій дистанційного навчання у Коледжі

КЯОП – 2.2 Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Коледжу 

КЯОП – 2.3 Про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття  повної загальної середньої освіти у Коледжі

КЯОП – 2.4 Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Коледжі

КЯОП – 2.5 Про поточний контроль навчання студентів Коледжу

КЯОП – 2.6 Про моніторинг якості освіти в Коледжі

 


 

Навчально-методичне забезпечення

НМЗ – 3.1 Про робочі програми навчальних дисциплін у Коледжі

НМЗ – 3.2 Про навчально-методичний комплекс дисципліни у Коледжі

НМЗ – 3.3 Про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів у Коледжі

НМЗ – 3.4 Про практичне та лабораторне заняття у Коледжі

НМЗ – 3.5 Про організацію та проведення практики студентів Коледжу

 


 

Положення щодо діяльності викладачів

ПДВ  4.1 Про атестацію педагогічних працівників Коледжу

ПДВ  4.2 Про методичні розробки педагогічних працівників Коледжу

ПДВ  4.3 Про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.4 Про проведення «Дня циклової комісії» в Коледжі

ПДВ  4.5 Про професійний розвиток педагогічних працівників Коледжу

ПДВ  4.6 Про самоосвіту педагогічних працівників Коледжу

ПДВ –  4.7 Про планування і облік основних видів роботи педагогічних працівників Коледжу

 


 

Положення щодо навчання студентів

ПНС – 5.1 Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення  здобувачів освіти і надання їм академічної відпустки у Коледжі 

ПНС – 5.2 Про навчання студентів Коледжу за індивідуальним графіком 

ПНС – 5.3 Про самостійну роботу студентів Коледжу

ПНС – 5.4 Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок у Коледжі

ПНС – 5.5 Про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Коледжі

 


 

Положення щодо стипендіального забезпечення

ПСЗ – 6.1 Про стипендіальне забезпечення та порядок призначення і виплати стипендій студентам Коледжу

ПСЗ – 6.2 Про призначення та виплату соціальних стипендій студентам Коледжу 

ПСЗ – 6.3 Про надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Коледжу

 


 

Положення про студентське самоврядування

ПСС – 7.1 Про організацію діяльності студентського самоврядування Коледжу  

ПСС – 7.2 Про студентський гуртожиток Коледжу

ПСС – 7.3 Про батьківський комітет Коледжу

ПСС – 7.4 Про батьківські збори

ПСС – 7.5 Про позааудиторну роботу студентів Коледжу 

ПСС – 7.6 Про реагування на випадки булінгу (цькування) у Коледжі

 

1878-2023 © КрКТI