Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

РЕЄСТР ПОЛОЖЕНЬ

Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій


 

Загальні положення

 ЗП – 1.1 Про організацію освітнього процесу в Коледжі (на стадії змін та доповнень)

ЗП – 1.2 Про педагогічну раду Коледжу

ЗП – 1.3 Про методичну раду Коледжу

ЗП – 1.4 Про адміністративну раду Коледжу

ЗП – 1.5 Про навчально-методичний кабінет Коледжу

ЗП – 1.6 Про відділення Коледжу

ЗП – 1.7 Про циклову комісію Коледжу

ЗП – 1.8 Про приймальну комісію Коледжу (редакція 2023 року)

ЗП – 1.9 Про навчальний кабінет, лабораторію Коледжу

ЗП – 1.10 Про навчально-методичну лабораторію Коледжу

ЗП – 1.11 Про комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в Коледжі

ЗП – 1.12 Про навчальну частину Коледжу

ЗП – 1.13 Про організацію виховної роботи в Коледжі

ЗП – 1.14 Про класного керівника у коледжі

ЗП – 1.15 Про структурний підрозділ з професійного (професійно-технічного) навчання в Коледжі

ЗП – 1.16 Про наглядову раду Коледжу

ЗП – 1.17 Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в Коледжі

ЗП – 1.18 Про архів Коледжу

ЗП – 1.19 Про психологічну службу Коледжу

ЗП – 1.20 Про стипендіальну комісію Коледжу

ЗП – 1.21 Про преміювання, матеріальне заохочення та виділення матеріальної допомоги працівникам Коледжу

ЗП – 1.22 Про надання щорічної грошової винагороди допомоги працівникам Коледжу

ЗП – 1.23 Про бібліотеку Коледжу

ЗП – 1.24 Про електронне освітнє середовище у Коледжі

ЗП – 1.25 Про психологічний кабінет Коледжу

ЗП – 1.26 Про конкурсний відбір на посаду директора КрФКТІТ

ЗП – 1.27 Про апеляційну комісію Коледжу

ЗП – 1.28 Про академічну мобільність здобувачів освіти у Коледжі

ЗП – 1.29 Про порядок надання платних освітніх послуг у Коледжі

ЗП – 1.30 Про проведення співбесіди у Коледжі

ЗП – 1.31 Про мотиваційний лист вступника у Коледжі

ЗП – 1.32 Про підготовчі курси для іноземних громадян та осіб без громадянства

ЗП – 1.33 Про запобігання та виявлення плагіату в Коледжі 

ЗП – 1.34 Про академічну доброчесність у Коледжі

ЗП – 1.35 Про адміністративно-господарчу частину Коледжу

ЗП – 1.36 Про сайт Коледжу

 


 

Контроль якості освітнього процесу

КЯОП – 2.1 Про застосування технологій дистанційного навчання у Коледжі

КЯОП – 2.2 Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Коледжу 

КЯОП – 2.3 Про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття  повної загальної середньої освіти у Коледжі

КЯОП – 2.4 Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Коледжі

КЯОП – 2.5 Про поточний контроль навчання студентів Коледжу

КЯОП – 2.6 Про моніторинг якості освіти в Коледжі

 


 

Навчально-методичне забезпечення

НМЗ – 3.1 Про робочі програми навчальних дисциплін у Коледжі

НМЗ – 3.2 Про навчально-методичний комплекс дисципліни у Коледжі

НМЗ – 3.3 Про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів у Коледжі

НМЗ – 3.4 Про практичне та лабораторне заняття у Коледжі

НМЗ – 3.5 Про організацію та проведення практики студентів Коледжу

 


 

Положення щодо діяльності викладачів

ПДВ – 4.1 Про атестацію педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.2 Про методичні розробки педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.3 Про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.4 Про проведення «Дня циклової комісії» в Коледжі

ПДВ – 4.5 Про професійний розвиток педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.6 Про самоосвіту педагогічних працівників Коледжу

ПДВ – 4.7 Про планування і облік основних видів роботи педагогічних працівників Коледжу

 


 

Положення щодо навчання студентів

ПНС – 5.1 Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення  здобувачів освіти і надання їм академічної відпустки у Коледжі 

ПНС – 5.2 Про навчання студентів Коледжу за індивідуальним графіком 

ПНС – 5.3 Про самостійну роботу студентів Коледжу

ПНС – 5.4 Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок у Коледжі

ПНС – 5.5 Про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Коледжі

 


 

Положення щодо стипендіального забезпечення

ПСЗ – 6.1 Про стипендіальне забезпечення та порядок призначення і виплати стипендій студентам Коледжу

ПСЗ – 6.2 Про призначення та виплату соціальних стипендій студентам Коледжу 

ПСЗ – 6.3 Про надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Коледжу

 


 

Положення про студентське самоврядування

ПСС – 7.1 Про організацію діяльності студентського самоврядування Коледжу  

ПСС – 7.2 Про студентський гуртожиток Коледжу

ПСС – 7.3 Про батьківський комітет Коледжу

ПСС – 7.4 Про батьківські збори

ПСС – 7.5 Про позааудиторну роботу студентів Коледжу 

ПСС – 7.6 Про реагування на випадки булінгу (цькування) у Коледжі

 

1878-2024 © КрКТI