Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

БАЗИ ПРАКТИК


 

   Технологічна практика здобувачів освіти Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною галуззю знань.

   Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність засвоєння потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.

    Практична підготовка здобувачів освіти коледжу здійснюється на дільницях виробничих підрозділів регіональної філії "Південна залізниця", "Одеська залізниця" та на сучасних підприємствах, що мають цехи залізничного транспорту.

   Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху. Призначення технологічної практики - закріпити знання та практичні навички, набуті під час вивчення профілюючих навчальних дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблемами функціонування, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. На практиці студенти ознайомлюються та отримують практичні навички з ремонту та експлуатації рухомого складу.


 

pdf ico    Договір співпраці з АТ "Укрзалізниця"
pdf ico
   Договір про спільну діяльність ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

  


lokom depo 1

lokom depo 2

lokom depo 3

vokzal

rezerv 1

rezerv 2

rezerv 3

rezerv 4

1878-2024 © КрКТI