Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи:

 1. Закон України «Про освіту» ВР України від 05 вересня 2017 р. №2145-VIII діє з 28 вересня 2017 р., ст. 76;
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»;
 5. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 № 2425-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;
 6. Наказ МОН №509 від 22.05.2018 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;
 7. Наказ МОН №948 від 03.07.2017 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;
 8. Наказ МОН № 648 від 27.05.2014 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»;
 9. Наказ МОЗ, МОН, МСП України № 903/1464/711 від 23.10.2013 р. «Порядок проведення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;
 10. Наказ МОН № 59 від 01.02.2010 року «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;
 11. Наказ МОН №864 від 28.12.2006року «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
 12. Наказ ГУОН № 181 від 29.03.2012 р. «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби»;
 13. Наказ ГУОН № 82 від 23.02.2011 «Про атестацію працівників психологічної служби»;
 14. Наказ ДОН від 22.12.2018 № 466 «Про апробацію нової документації практичних психологів і соціальних педагогів у системі освіти»;
 15. Лист МОН від 23.03.2021  № 1/9-161 «Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 р. №145»;
 16. Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;
 17. Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;
 18. Лист МОН від 28.03.2014 №1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»;
 19. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 04.06.2020 № 22.1/10-1154 «Про методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)»;
 20. Лист ПОІППО від 14.01.2021 №01-22/25 «Про надання для розгляду методичних розробок»;
 21. Лист ПОІППО від 17.05.2019 № 01-22-707 «Перелік навчальних і виховних програм, з питань запобігання та протидії домашньому насильству, які використовують працівники психологічної служби закладів освіти Полтавської області»;
 22. Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.2014 р. «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників»;
 23. Лист ПОІППО від 27.08.2021 № 01-22-763 «Методичні рекомендації до нового 2021-2022 навчального року» (Ст. 175-186 «Психологічна служба»)
 24. Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021/2022 н.р.».

1878-2024 © КрКТI