Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

   

 Класний керівник студентської групи коледжу – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом студентів, окремими студентами, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку вихованців, їх соціального захисту.

    Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також «Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року із доповненнями і змінами.

 

56789kl ker 1meta vyhovmetod kabvyhovna systemavyhov baza

1878-2024 © КрКТI