Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

   Комісія з профілактики правопорушень серед здобувачів, які навчаються в коледжі є постійно діючим органом, який утворюється з метою посилення контролю за дотриманням здобувачами в навчальних корпусах, гуртожитку, і на території коледжу «Правил внутрішнього розпорядку» і «Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку», оперативності реагування, забезпечення об’єктивності накладання відповідних стягнень за аналогічні порушення, що скоєні здобувачами коледжу, а також удосконалення нормативно-правової бази з цього питання.

   Основними завданнями комісії є:

 • профілактика правопорушень серед осіб, які навчаються в коледжі;
 • оперативний розгляд правопорушень, скоєних особами, які навчаються в коледжі, і винесення об’єктивного рішення;
 • впровадження єдиної системи стягнень у коледжі за аналогічні правопорушення, скоєних особами;
 • контроль за своєчасним та адекватним реагуванням на правопорушення;
 • удосконалення нормативно-правової бази з профілактики правопорушень;
 • оперативне інформування студентського середовища та колективу коледжу про існуючий стан та окремі серйозні випадки правопорушень;
 • розробка та використання єдиної та об’єктивної системи критеріїв для оцінки та винесення стягнень.

   Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає правопорушення, що скоєні здобувачами, які навчаються в коледжі, і надає пропозиції голові комісії щодо накладання відповідних стягнень на цих осіб;
 • здійснює розгляд правопорушень на підставі первинних документів (рапорти, службові записки, акти тощо та пояснювальними записками студентів, які скоїли правопорушення), та інших додаткових матеріалів, які надійшли до неї;
 • розглядає пропозиції щодо покращення системи профілактики правопорушень;
 • здійснює систематичний контроль відпрацювання правопорушень;
 • готує пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з профілактики правопорушень.

   До складу комісії входять представники: адміністрації, профкому студентів, студентської Ради коледжу. Кількість членів комісії – 9 осіб. Персональний склад комісії затверджується директором та погоджується з профспілковим комітетом студентів терміном на 1 рік.

   Комісія з профілактики правопорушень функціоную відповідно до Положення про комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в коледжі.

1878-2024 © КрКТI