Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ СТУДЕНТА


 

 Що означає поняття "Академічна доброчесність"

 

   Стаття 42 Закону України «Про освіту» визначає вимоги щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу, основні види порушень академічної доброчесності, відповідальність за них. 

Серед результатів навчання студента із академічної доброчесності виділимо здатність:
 • діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики;
 • самостійно виконувати навчальні завдання;
 • коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей;
 • усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих;
 • оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності;
 • давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами, та інші.

Для якісного академічного письма студенти мають опанувати знання й навички:

 • робити нотатки, завжди вказуючи джерело;
 • шукати, обирати й оцінювати якість джерел;
 • виділяти головні думки в тексті;
 • підсумовувати текст та ідеї;
 • перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни змісту цих думок;
 • правильно описувати посилання на джерело; правильно цитувати;
 • знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому;
 • формулювати і чітко висловлювати власні думки;
 • знати структуру академічного тексту;
 • вміти виокремити текст цитат у власному тексті;
 • володіти іноземними мовами, передусім англійською.

 


 

1

2

3

5

 


 

Для перевірки своїх робіт рекомендуємо користуватися https://unicheck.com/uk-ua

4

1878-2024 © КрКТI