Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ


 

bibl foto 2 Бібліотека коледжу існує з дня його заснування. У роки Другої світової війни разом з коледжем бібліотека була евакуйована у місто Тамбов і повністю зберегла свій фонд.

Сьогодні бібліотечний фонд складає близько 33467 примірників. Це література з різних галузей знань, але переважно із тематики присвяченої залізничному транспорту.

Усі студенти денної і заочної форми навчання, викладачі та співробітники коледжу ‒ читачі бібліотеки. Кожен рік в середньому видається читачам 6800 друкованих видань. bibl foto 1

Щорічно бібліотека поповнюється новими підручниками, посібниками, довідковою літературою, періодичними виданнями. 

Бібліотека функціонує відповідно до "Положення Про бібліотеку коледжу".

 


 

Правила користування бібліотекою

Читачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, доідкову літературу на абонементі та читальному залі тільки за пред’явленням студентського квитка.

Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік, художня література видається у кількості не більше 2-х примірників строком на 10 днів.

Рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі примірники видаються лише в читальному залі.

Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виривати і не загинати сторінки.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть маиїтеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни ‒ читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та отримані матеріали.


 

e biblioteka 2ЕЛЕКТРОННА   БІБЛІОТЕКА   КОЛЕДЖУ

 


bibl foto 4 bibl foto 3 bibl foto 5

1878-2024 © КрКТI