Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ


 

bibl foto 2 Бібліотека коледжу існує з дня його заснування. У роки Другої світової війни разом з коледжем бібліотека була евакуйована у місто Тамбов і повністю зберегла свій фонд.

Сьогодні бібліотечний фонд складає близько 33467 примірників. Це література з різних галузей знань, але переважно із тематики присвяченої залізничному транспорту.

Усі студенти денної і заочної форми навчання, викладачі та співробітники коледжу ‒ читачі бібліотеки. Кожен рік в середньому видається читачам 6800 друкованих видань. bibl foto 1

Щорічно бібліотека поповнюється новими підручниками, посібниками, довідковою літературою, періодичними виданнями. 

Бібліотека функціонує відповідно до "Положення Про бібліотеку коледжу".

 


 

Правила користування бібліотекою

Читачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, доідкову літературу на абонементі та читальному залі тільки за пред’явленням студентського квитка.

Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік, художня література видається у кількості не більше 2-х примірників строком на 10 днів.

Рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі примірники видаються лише в читальному залі.

Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виривати і не загинати сторінки.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть маиїтеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни ‒ читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та отримані матеріали.

 


bibl foto 4 bibl foto 3 bibl foto 5

 

 

 

1878-2023 © КрКТI