Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

   Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), Закону України «Про фахову передвищу освіту» з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці та керуючись Положенням про атестацію педагогічних працівників Коледжу.

   Атестація педагогічних працівників коледжу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

   Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), Закону України «Про фахову передвищу освіту» з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

  Атестації підлягають педагогічні працівники коледжу з повною вищою освітою: керівник, його заступники, викладачі всіх спеціальностей, вихователі, вихователі-методисти, методисти, художні керівники, інструктори з фізичної культури, практичні психологи, майстри виробничого навчання.

  Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційною комісією, що створюється щороку до 20 вересня і наділяється повноваженнями на весь навчальний рік.

   Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом директора.

 

 

 

atest kom

 

   До 10 жовтня атестаційна комісія приймає

а) заяви від педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання, проходження позачергової атестації;

б) подання директора або педагогічної ради коледжу про позачергову атестацію педагогічного працівників у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   До 20 жовтня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома осіб, які атестуються.

atest osoby

Vitag 1 0001

Vitag 1 0002

1878-2024 © КрКТI