Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

Захист звітів з переддипломної практики

Технологічна і переддипломна практики є важливою складовою якісної підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців, здатних до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності.

Метою практики є вдосконалення професійних вмінь та навичок на основі ознайомлення з практичною діяльністю та науково-дослідницькою роботою вагонного господарства.

Практика здобувачів освіти коледжу здійснюється на дільницях виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця», «Одеська залізниця» та на сучасних підприємствах, що мають цехи залізничного транспорту.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху. Призначення технологічної практики - закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих навчальних дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблемами функціонування, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. Студенти на практиці ознайомлюються та отримують професійні навики з ремонту та експлуатації рухомого складу.

Результат виконання програми практики студенти представили у формі звіту та доповіді. Доцільно відмітити, що цьогорічний захист звітів з технологічної та переддипломної практики відбувся в умовах воєнного стану, тому проходив в онлайн форматі на високому рівні. Комісія отримала позитивні враження, адже кожен із студентів продемонстрував свою відповідальність, сумлінність та прагнення до вдосконалення. У результаті обговорення майбутні фахівці продемонстрували високий рівень теоретичних знань та поділилися враженнями від надобутого практичного досвіду.

 1

2

3

4

Студенти груп відповідали на питання членів комісії та висловлювали свої пропозиції щодо удосконалення організаційної структури та системи управління досліджуваної організації, пропонували напрямки покращення функціональної її діяльності та процесів адміністрування.

5

6
При визначенні місця проходження практики враховано перспективи працевлаштування, набуття навичок адаптації в колективі.  Під час проходження виробничої практики з позитивного боку зарекомендували себе Василищенко Ілля,  Костяний Дмитро, Міроненко Олександр, Тесленко Владислав, Казанин Максим, Дубровченко Євгенія, Кравець Ангеліна, Ткаченко Владислав, Чістяков Максим, Артеменко Максим, Черевко Владислав, Мартинчук Валентин, Федченко Єгор, які на даний час поєднують на четвертому курсі роботу на виробництві і навчання у коледжі. 
 Перспективним напрямком організації проведення практик заклад передбачає зміцнення ділових зв'язків з об'єктами практик для більш повного забезпечення новітньою інформацією професійного характеру і поглибленого ознайомлення з напрямками і особливостями вагонобудування.

1878-2024 © КрКТI