Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

   Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється на основі:

 • законності; виборності; гласності; колегіальності; незалежності;
 • підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;
 • інших демократичних принципів.

   Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;
 • участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення їх;
 • ознайомлення студентів з їх правами і обов’язками;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів, відділеннями спеціальностей;
 • інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Коледжу та Положенню про організацію діяльності  студентського самоврядування Коледжу.

   Студентська Рада Коледжу є вищим органом студентського самоврядування в Коледжі і обирається шляхом проведення щорічних виборів.

1878-2024 © КрКТI